Jon Brunberg Förlag/Publishing

Tolerera

Kan man lära sig att bli mer tolerant mot andra människor? Hur kan man förstå begreppen tolerans och intolerans ur ett psykologiskt perspektiv?

Den 25 april 2012 släpptes Tolerera - en antologi om intolerans och tolerans ur ett psykologiskt perspektiv. Antologin är producerad av konstnären Jon Brunberg för utställningen P.K. - en utställning om intolerans som just nu visas på Forum för levande historia i Stockholm. Den tryckta versionen av antologin erbjuds lärare och skolor som fördjupningsmaterial i samband med de workshops som hålls för gymnasieelever i utställningen. Antologin kan också laddas ned i PDF-format som ett utbildningsmaterial från myndighetens webbplats.

Antologin Tolerera handlar om intoleransens och toleransens psykologiska dimension, så som den framträder i mötet mellan människor. Tolerera är en populärpsykologisk skrift som riktar sig till lärare inom gymnasieskolan, men den kan läsas av alla som vill lära sig mer om toleransens och intoleransens psykologi, som vill lära sig hur man kan inleda ett förändringsarbete i en mer tolerant riktning eller som behöver argument och inspiration i sitt arbete mot intolerans.

Psykoanalytikern Tomas Böhm (1945-2013) och psykologerna Liria Ortiz och Fred Saboonchi har skrivit varsitt kapitel för antologin. Här ger de sin syn på hur tolerans och intolerans kan förstås ur ett psykologiskt perspektiv och presenterar metoder - eller "mentala verktygslådor" - som individer och grupper kan använda sig av för att öka sin egen tolerans mot andra människor och för att bemöta intolerans i sin omgivning.

Utställningen P.K. - en utställning om intolerans innehåller flera konstverk och konstinstallationer som har skapats med utgångspunkt från rapporten Den mångtydiga intoleransen, som Forum för levande historia presenterade 2010. Övriga medverkande konstnärer är Elisabeth Ohlson Wallin och Andrea Hvistendahl.

Läs mer om utställningen
www.levandehistoria.se/PK

PDF-version av antologin
FFLH:s materialbank

Kontaktinformation
För beställning av recensionsexemplar av den tryckta boken eller mer information.

Presskontakt: Forum för levande historia
Johan Perwe
johan.perwe@levandehistoria.se
0702-59 38 19

Presskontakt: Jon Brunberg
mail@jonbrunberg.com
070-314 36 92

Information om boken
Författare: Fred Saboonchi, Tomas Böhm, Liria Ortiz
Redaktör och förord: Jon Brunberg
Design, foto och illustration: Jon Brunberg
Copyright 2012 Fred Saboonchi, Tomas Böhm, Liria Ortiz och Jon Brunberg
Utgiven av: Jon Brunberg Förlag
Distribution: Forum för levande historia och Jon Brunberg Förlag
Tryck: Edita
ISBN 978-91-637-0030-9

Om författarna

Fred Saboonchi är fil.dr. i psykologi, lektor i folkhälsovetenskap på Röda Korsets Högskola och forskare i beteendevetenskap vid Karolinska Institutet och Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet. Han forskar om perfektionism, föreställningar om fullkomlighet, upplevda krav och reaktioner på tillkortakommanden, brister och avvikelser samt om psykologiska aspekter av att leva med kroniska sjukdomar. Fred Saboonchi har publicerat ett flertal vetenskapliga forskningsartiklar om dessa ämnen.

Tomas Böhm (1945 -2013) var leg. läkare, psykoanalytiker, leg. psykoterapeut, specialist i allmän psykiatri och författare. Han arbetade sedan flera år i psykoterapeutisk privatpraktik med individer och par. Specialintressen inom psykologin var kärleksrelationer, fördomar och främlingsfientlighet. Tomas Böhm skrev ett flertal böcker, bland andra: Inte som vi - psykologiska synpunkter på främlingsfientlighet och rasism, 1993, Att ha rätt - om ortodoxi och fundamentalism, 1996.

Tomas Böhm avled den 30 maj 2013. Minnesord: SvD and N&K

Liria Ortiz är leg. psykolog, leg. psykoterapeut och handledare med KBT-inriktning, utbildningskonsult, föreläsare och författare. Hon är utbildare i Motiverande samtal och medlem av nätverket MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers). Hon är också med i flera expertpaneler: på Insidan i Dagens Nyheter, i tidningen PS! Leva och på Psykologförbundets webbplats Psykologiguiden.

Jon Brunberg är bildkonstnär på frilansbasis med inriktning på digitala media och video och med ett speciellt intresse för samhällsfrågor och humaniora. Han deltar just nu, förutom i P.K. - en utställning om intolerans, i grupputställningen Data Deluge på Ballroom Marfa i Marfa, Texas. Några av hans tidigare projekt är The Polynational War Memorial och Utopist-VM.