Jon Brunberg Förlag/Publishing

Remediation

Remediation av Annika Thörn Legzdins är ett konstnärligt verk i bokform som ger utrymme för reflektion över exploateringens konsekvenser för människa och miljö – men som också visar på hur naturens egna lösningar kan användas för att bekämpa miljöförstöring.

I boken flyttas vi till ett urbant, postindustriellt landskap och platser som är övergivna, förfallna och förorenade. Det här är en typ av platser som just nu är föremål för ett projekt som drivs av frivilligorganisationer och institutioner i Detroit som går ut på att rena förorenad mark från gifter genom att plantera vissa typer av träd – en metod som kallas för ”dendroremediation”.

Remediation fokuserar särskilt på vitpilens (Salix Alba) markrenande och medicinska egenskaper (ur barken från pilträd utvinns salicin som har smärtdämpande och antiinflammatoriska egenskaper) som återges i textfragment som flätas samman med svartvita fotografier från Detroit.

Bläddra i Remediation >>

Här kan du köpa Remediation >>

OM BOKEN

Text: Annika Thörn Legzdins och Johan Hedbäck
Grafisk design: Linnéa Carlson
Antal sidor: inlaga 56 sid + omslag med öppen rygg och skyddsomslag
Papper: Munken Pure Rough 150g - inlaga, 300g, Arctic Paper - omslag, Skyddsomslag - Curious Translucents Clear 112g, Antalis 
Tryck och bindning: Print Run
Prepress: Eva-Teréz Gölin, Projektor
ISBN: 978-91-983209-2-3

OM FÖRFATTAREN

Annika Thörn Legzdins använder fotografi som en metod för tvärvetenskapliga undersökningar och verkar i en tradition där fotografiet kan användas för att öka medvetenheten hos allmänheten och stödja beslutsfattare, forskare och miljöaktivister.

Annika Thörn Legzdins hemsida

Remediation släpps på Dome of Visions den 23 april

Porträttfoto: © Anneli Nygårds