Jon Brunberg Förlag/Publishing

Ny bok av Carl Johan Erikson och Karin Willén om kokkonst och kärnbränsle!

Kokgropar och andra aktiviteter i Forsmarks skogar utmanar läsaren att reflektera över människans plats på jordklotets tunna skorpa. Det är en kokbok för matlagning i skogsmark, med rätter tillagade ovanpå ett planerat slutförvar av kärnbränsle.

Välkommen på provsmakning och release på Marabouparken i Sundbyberg den 5/10 kl 14-16

I boken 10°C - Recept från Forsmarks skärgård från 2016, kombinerade konstnärerna Carl Johan Erikson och Karin Willén matlagning, kärnkraft och konst i kokbokens form. Boken samlade recept för strömming och abborre fångad i närheten av kylvattenutloppet från Forsmarks kärnkraftverk. I sin nya bok Kokgropar och andra aktiviteter i Forsmarks skogar fokuserar Erikson och Willén istället på aktiviteten och platsen, och har flyttat ut sin matlagning i skogarna sydost om Forsmarks kärnkraftverk. De har grävt kok- och syragropar i markytan som täcker det urberg som i framtiden planeras härbärgera ett slutförvar för uttjänt kärnbränsle. Genom att laga och äta mat utomhus skapar de en relation till skogen och närmar sig komplexa frågeställningar där människans tid ställs mot geologisk tid och det radioaktiva avfallets mångtusenåriga framtid.

Boken innehåller sex vardagliga recept. Aktiviteterna – grävandet och tillredningen av rätterna – är omsorgsfullt och vackert dokumenterade och boken är utsökt formgiven av Johanna Finne. Bokens matta papper, de jordnära kapiteltexterna och fotografierna som kryper nära markytan gör bläddrandet i boken till en taktil upplevelse.

"Vad är en jord?", frågar sig filosofen Johan Redin i bokens efterord, som handlar om hur vi uppfattar den planet vars yttersta skikt vi befolkar: "På sätt och vis kan jorden betraktas som den stora glömskan, så självklar för oss att den är osynlig […] Jordens hjärta är oss fjärran, därför uppfattar vi också att jordens liv försiggår på dess tunna hud och i biosfärens samspel mellan mark och himmel.”

Köp boken här!

Presskontakt och information

Presskontakt: 
Jon Brunberg: info@jonbrunbergforlag.se, 070-314 36 92

Pressbilder

jonbrunbergforlag.se/article/51/kokgropar
www.facebook.com/kokgropar/

Utgivningsår: 2019
Info: 102 sid, färg, inbunden med hårdpärm, svenska
ISBN: 978-91-983209-3

Boken är finansierad med forskningsmedel från THE SEED BOX, Linköpings universitet och konstprojektet är förlagt vid Kungl. Konsthögskolan i Stockholm.

Om författarna

Carl Johan Erikson (ovan t.v) och Karin Willén (t.h.) är båda konstnärer med varsitt sommarhus i närheten av Forsmark. De har tidigare givit ut kokboken 10°C – Recept från Forsmarks skärgård (2016). I den tillagades strömming och abborre fångad vid utsläppet av varmt kylvatten från Forsmarks kärnkraftverk. I flera matlagningsaktioner har Carl Johan och Karin serverat strömming från Forsmark och presenterat boken bland annat på Biologiska museet i Stockholm och på Fotobok Gbg 2016 på Avenyn i Göteborg. 2018 gjorde Erikson och Willén en matlagningsvideo med recept från boken. Videon har visats på den miljöhumanistiska festivalen Folk och frö på Länsmuseet i Linköping och på det norduppländska arrangemanget På tur i Hållnäs.