Jon Brunberg Förlag/Publishing

Pressröster om Kokgropar

Carl Johan Erikson och Karin Willéns bok Kokgropar och andra aktiviteter i Forsmarks skogar har fått ett varmt mottagande. Här är några röster.

Ödesmättad kokkonst
av Eira Langaas i Cora nr 59 2020

"I båda böckerna låter konstnärerna den kringliggande naturen vara fokus för en kulinarisk och konstnärlig undersökning. Formatet känns nytt då man har valt att förena det praktiska som karakteriserar en kokbok med ett underliggande teoretiskt-ideologiskt ledmotiv, kärnkraftsfrågan. Det motstridiga i böckernas form, approprieringen av kokboken och inte mist böckernas efterord som inkapslar de tankar som läsaren har haft med sig genom boken bidrar med insiktsfulla reflektioner och väcker brännande frågor om matens ursprung och naturens framtid. ... I böckerna finns också en önskan om att återknyta till naturen. De okomplicerade recepten kräver egentligen inget mer av läsaren än en närvaro i naturen och ett tålamod som känns uppfriskande i en jäktad samtid."

Kärnfull konstkokbok
av Ulrika Stahre i Aftonbladet 6 nov 2019

"Det är lätt att tycka om Kokgropar. Efterordet av Johan Redin är en poetisk och kunnig reflektion över jorden och dess tunna skorpa. Över den oöverblickbara tid som kärnbränsle ska förvaras för att ladda ur. Är det 100 000 år, 1 000 000? Det är omöjligt att föreställa sig. När de två konstnärerna gräver ner en gryta med sjömansbiff och låter den puttra under jord i sin kokgrop någon timme, är det en sorts motståndshandling. Både i relation till en rutten kärnkraftsmodernitet och till kokbokens larviga estetik."

Snabba tankar vid kokgropen
av Axel Andersson/Absolut Farmakon, 15 dec 2019

Länk till Absolut Farmakon

Kokgropar och andra aktiviteter i Forsmarks skogar (Jon Brunberg Förlag) har en grafiskt avskild undertitel på framsidan: ”En kokbok”. Och visst är det en kokbok som varligt, snarare än parodiskt, förhåller sig till genren. Det tillagade har en prometheisk dimension som knyter kokandet till människoblivandet och tekniken. Det är också genom att laga mat över eld som vi rent faktiskt kan skapa så mycket energi att vi, till skillnad från grannarter som de stora aporna, inte måste spendera nästan hela dagen med att tröstlöst äta. Som Gaia Vince skriver i den nya boken ”Transcendence” är elden en ”extern mage”. En grop i marken (som vi kan låta sköta sig själv) istället för en grop i kroppen (magen).

Årets Svenska måltidslitteratur 2019: 2019 års vinnare
Pressrelease 28 nov 2019

Länk 

19. Livsstilslitteratur

Matlagning i kokgrop för närmast tankarna till exotiska traditioner i fjärran länder, men författarna visar med stort allvar skogens möjligheter i Roslagen. Boken är avväpnande i sin ambition att visa hur naturresurser från bär, vilt och svamp med kött kan nyttjas - och detta med riktigt skogsmurriga bilder.