Jon Brunberg Förlag/Publishing

Tågteve av My Lindh

Pris: SKR

Tågteve är en fortsättning på en storskalig installation som My Lindh genomförde sommaren som utgjordes av ett trettiotal stora textskyltar, med ett utseende som påminner om televisionens undertexter, som placerades ut i landskapet längs en 25 km lång sträcka på tåglinjen Stockholm – Uppsala. Skyltarna bildade en poetisk och fragmentarisk text som kunde läsas från båda körriktningar.

Tågteve, som är vackert formgiven av Sandra Praun, innehåller en serie fotografier av textskyltarna i landskapet och tre essäer som på olika sätt tar avstamp i verket, av Marianna Garin, konstvetare och curator på frilansbasis, Khashayar Naderehvandi, poet och Monica Sand, konstnär och forskare.

Boken är producerad med stöd från Stiftelsen Längmanska kulturfonden och Kulturnämnden Uppsala kommun.

>> Läs mer om Tågteve

>> Bläddra i boken

>> Läs mer om releaserna

***

OBS! priser och beställning gäller bara för frakt inom Sverige. Vill du beställa från utlandet, kontakta info@jonbrunbergforlag.se eller 070-3143692

Böcker skickas med b-post och leverans tar cirka 5-7 arbetsdagar. Alla köp sker mot faktura. Fakturan skickas i separat mail till den mailadress du uppgivit i beställningen och skall betalas inom 30 dagar. 8% dröjsmålsränta utgår per månad vid utebliven betalning. 

Efter lagd beställning skickas en bekräftelse per e-post till den e-postadress du uppgav i beställningen.