Jon Brunberg Förlag/Publishing

Ny bok! Överflödningar – En antologi om reproduktionsteknologier, begärslinjer och kroppsvätskor

Stillbild från den trekanaliga filminstallationen "Gifted Men" (3x67 min, 2015) av Nils Agdler och Timo Menke. Bilden är publicerad i antologin "Överflödningar: En antologi om reproduktionsteknologier, begärslinjer och kroppsvätskor" utgiven på Jon Brunberg Förlag, 2022. Bilden får användas för publicering i press. Upphovsmännens namn ska finnas i anslutning till bilden.
2/3