Jon Brunberg Förlag/Publishing

Överflödningar

Överflödningar– En antologi om reproduktionsteknologier, begärslinjer och kroppsvätskor syftar till en fördjupad undersökning av de manliga flödes- och begärsekonomier som konstnärerna Nils Agdler, Birt Berglund, Timo Menke och Johan Sundell presenterade i ett antal verk i grupputställningen Liquid Excess på Galleri 54 i Göteborg hösten 2018.

Boken är tänkt som ett bidrag till svensk sexualpolitisk historia och samtid, där spermabanken som ett samtida rum för reproduktionsteknologier binds samman med den offentliga toaletten som ett historiskt och queert rum för utlevandet av icke-reproduktivt begär. I en avsiktligt "flytande" blandform av katalog och antologi ställs bilder, ljud och objekt från utställningen mot texter om begär, praktiker, relationer och de rum där dessa försiggår. Här kan de ömsom eftertraktade, ömsom oönskade homosociala och homosexuella praktikerna gestaltas sida vid sida, och även utmynna i andra fördjupande perspektiv på familjebildande, släktskapande och könsgörande.

Överflödningar innehåller bilder från utställningen Liquid Excess och texter av Fröydi Laszlo Belle, Arne Nilsson, Patrik Steorn, Sam Hultin, Timo Menke, Tomas Hemstad, Sebastian Mohr och Katarina Bonnevier. Den kan betecknas som en hybrid mellan sexualpolitisk upplysning, vetenskaplig forskning, konstnärlig kulturproduktion samt journalistik. Hannah Bakliens formgivning ansluter till temat, med överflödande text, vätskande typografi och bubblande designelement.

Pressbilder och annat pressmaterial

Köp Överflödningar hos:
Bokus, Adlibris eller direkt från Publit

Konstnärer och redaktion:
Nils Agdler, Birt Berglund, Timo Menke och Johan Sundell /mer information

Skribenter:
Fröydi Laszlo Belle, Arne Nilsson, Patrik Steorn, Sam Hultin, Timo Menke, Tomas Hemstad, Sebastian Mohr, Katarina Bonnevier /författarbiografier

Foto och illustration:
Nils Agdler, Birt Berglund, Johan Sundell, Arne Nilsson, Tomas Hemstad

Formgivning:
Hannah Baklien

Fakta om boken
Antal sidor: 100 (varav 33 i färg)
ISBN: 978-91-983209-4-7
Utgivare: Jon Brunberg Förlag
Utgivningsår: 2022
Repro: Svante Larsson / Kornskarpt, Nils Agdler
Tryck och bindning: Exakta Print AB, Malmö
Upplaga: Print on demand (via Publit)
Tack till: Längmanska Kulturfonden, Ottarfonden, Projektstöd Pronto (Göteborgs Stad), Galleri 54 och alla skribenter