Jon Brunberg Förlag/Publishing

Överflödningar: författarbiografier

Om skribenterna:

Fröydi Laszlo Belle är bildkonstnär och skribent och är sedan 1998 verksam i Göteborg. Hon är redaktör för det konstnärsdrivna bokförlaget 284 med inriktning mot konst, posthumanistisk teori och miljöfrågor. Sedan 2011 har hon ansvarat för det tvärvetenskapliga nätverket Club Anthropocene, vilket är baserat i Göteborg men även aktivt i de övriga nordiska länderna, Europa och USA. Laszlo Belle är för närvarande ledamot i styrelsen för Galleri 54 i Göteborg och en återkommande gäst vid teater Trixter i Göteborg, där hon skriver kortare pjäser och poesi, samt visar konst i form av måleri, foto, video och performances.

Arne Nilsson är docent i sociologi. Hans bidrag till antologin baseras på två större forskningsstudier som har publicerats i böckerna ”Såna” och ”riktiga karlar”: om manlig homosexualitet i Göteborg decennierna kring andra världskriget och En annan stad: kvinnligt och manligt homoliv 1950-1980. Den senare studien gjorde och publicerade han tillsammans med sociologen Margareta Lindholm. Om sina egna erfarenheter har han berättat i sin memoarbok Bög i folkhemmet. Han har även skrivit boken ”Såna” på amerikabåtarna, som är resultatet av en studie av Svenska Amerika Linien som en manlig homosexuell arbetsplats och arbetsmarknad. I hans forskning och memoarer har kön / genus, sexualitet, klass och rum varit centrala teman.

Patrik Steorn är museichef på Göteborgs konstmuseum och docent i konstvetenskap. Han var tidigare museichef på Thielska Galleriet samt universitetslektor och forskare i konstvetenskap och modevetenskap på Stockholms universitet, och disputerade 2006 med avhandlingen Nakna män. Maskulinitet och kreativitet i svensk bildkultur 1900-1915 och har ägnat sig särskilt åt konst och visuell kultur från sekelskiftet 1900 och framåt med genus- och queerperspektiv.

Sam Hultin är konstnär och baserad i Stockholm. Hen arbetar med performance, video och kollektiva processer baserat på hens intresse för queer gemenskap, identitet och historieskrivning. Hultins ofta platsspecifika verk undersöker kopplingar mellan personliga erfarenheter och större sociala och politiska strukturer. Hens arbete har visats både i Sverige och internationellt och finns representerat på Göteborgs konstmuseum och Malmö konstmuseum.

Timo Menke är konstnär och har undervisat som lektor vid institutionen för konst på Konstfack 2004-2014. Hans praktik är interdisciplinär och syftar mot en mörkt holistisk approach med vilken han undersöker relationen mellan betraktaren och det betraktade, subjekt och objekt, kamera och projektor, lins och skärm. Han är även verksam på Filmform (The Art Film and Video Archive) samt som rådgivare för SAQMI (The Swedish Archive for Queer Moving Images). Sedan 2018 skriver han regelbundet för nättidskriften Verk med fokus på nordisk linsbaserad konst. För närvarande innehar han även styrelseuppdrag för föreningen Biologiska Museets Vänner.

Tomas Hemstad bor i San Francisco och är skribent med över tjugo års erfarenhet av att skriva om sexualitet, politik och kultur. Han skriver regelbundet för Aftonbladet Kultur, Arbetet och Ottar och är en del av kulturkollektivet Lingon.

Sebastian Mohr arbetar för närvarande som specialkonsult vid Syddansk universitet i Danmark och var tidigare lektor i genusvetenskap vid Centrum för genusforskning vid Karlstad universitet. I sitt arbete har han utforskat samspelet mellan genus, (digital) hälsa och (reproduktions)teknologi med fokus på maskulinitet, sexualitet och intimitet. Mohr är expert på frågan om hur mäns maskulina självbilder förändras genom reproduktionsteknologi och biomedicin. I boken Being A Sperm Donor: Masculinity, Sexuality, and Biosociality in Denmark (Berghahn, 2018) behandlar Mohr frågan om danska mäns upplevelser som spermadonatorer. Han var också redaktör för NORMA: International Journal for Masculinity Studies och har tillsammans med Rene Almeling från Yale University publicerat ett temanummer av NORMA om män, maskuliniteter och reproduktion.

Katarina Bonnevier är arkitekt, forskare och konstnär. I sin praktik – genom iscensättningar, byggande, performance, samskapande, föreläsningar och skrivande – undersöker hon gränslandet mellan de liv vi lever och den byggda, kultiverade och formgivna värld som omger oss. Hon intresserar sig för relationer av arkitektur, estetik och makt – särskilt ur genusperspektiv – och informeras av teatralitet, queerhet och det mer än mänskliga. Tillsammans med Mariana Alves Silva och Thérèse Kristiansson driver hon arkitektur-, konst- och design-gruppen MYCKET. De är aktuella med det konstnärliga forsknings-projektet Trollsyn i våra hjärtmarker (knutet till Linnéuniversitetet, finansierat av Vetenskapsrådet, 2020-24).

Överflödningar: om boken

Pressbilder och annat pressmaterial

Köp Överflödningar hos:
Bokus, Adlibris eller direkt från Publit

Konstnärer och redaktion:
Nils Agdler, Birt Berglund, Timo Menke och Johan Sundell /mer information

Skribenter:
Fröydi Laszlo Belle, Arne Nilsson, Patrik Steorn, Sam Hultin, Timo Menke, Tomas Hemstad, Sebastian Mohr, Katarina Bonnevier /författarbiografier