Jon Brunberg Förlag/Publishing

Överflödningar: redaktörer/konstnärer och formgivare

Seroconversion/Birt Berglund och Johan Sundell

Seroconversion är ett queert noiseprojekt grundat 2013 av Birt Berglund och Johan Sundell. De definierar ”queer” som oönskat begär och ”noise” som oönskat ljud och utforskar vad som händer när dessa två (o)lika sorter av oönskbarhet förs samman i konstnärliga och (icke-)musikaliska praktiker. De har arbetat med performance, installationer, audiowalks och textbaserade verk och har utforskat ämnen såsom queera kroppar som oväsen, ”glory holes” som gravar, karantänprocedurer som ideologiproduktion och offentliga toaletter som queera rum.

Homotopos är en serie ljudverk och skulpturer som på olika sätt gestaltar de soniska och spatiala dimensionerna av offentliga toaletter som queera rum för homosexuella män. Dessa konkreta rum berättar historier om homosexuella mäns raggningsmönster och livsvillkor genom historien. De utgör arkitektoniska vittnesmål om hur dessa män har transformerat gränser mellan det offentliga och det privata genom sina alternativa sexuella praktiker i offentliga miljöer. Homotopos är i sin tur tänkt som soniska och skulpturala monument av dessa historier och vittnesmål. Genom att konstnärligt gestalta dessa rum, vilka har blivit utraderade av statens olika biopolitiska försök till övervakning och disciplinering, vill Birt Berglund och Johan Sundell omfamna den kombination av oönskat begär, brus och kroppsvätskor som är en del av rummens historik.


Timo Menke & Nils Agdler

Timo Menkes praktik är interdisciplinär och syftar mot en mörkt holistisk approach, med vilken han undersöker relationen mellan betraktaren och det betraktade, subjekt och objekt, kamera och projektor, lins och skärm.

Nils Agdler är konstnär, fotograf och filmare verksam i Stockholm. Agdler är intresserad av samtida och historiska sociala fenomen och har de senaste tio åren riktat fokus mot frågor rörande män och maskuliniteter.

Timo Menke och Nils Agdler har samarbetat kring flera långsiktiga filmprojekt. I sina konstnärskap delar de ett intresse för samtida sociala fenomen, berättande och historia. I den trekanaliga filminstallationen Gifted Men undersöker de den kommersiellt organiserade distributionen av sperma i Danmark, sett ur de anonyma donatorernas perspektiv. I centrum för projektet står frågor som rör manlighet och faderskap – utifrån donatorns perspektiv – samt hur maskulinitet manifesteras vid spermabankerna. Arbetet med projektet har förgrenat sig i olika verk och format som kompletterar varandra.


Hannah Baklien

Hannah Baklien är grafisk formgivare och arbetar med formgivning framför allt inom konst och kultur. Hon är utbildad vid Konstfack University of Arts, Crafts and Design och arbetar från gemensamma studion Elektra studio och ateljé. Hon är särskilt intresserad av grafisk form som fysiska objekt med taktila egenskaper, tryckt media och DIY-communities.

I formgivningen av Överflödningar har hon arbetat kring konceptet kroppsvätskor.
Färgskalan baseras på färger som kroppens olika vätskor ger utslag för när deras PH-värde analyseras. Saliv, urin och sperma ger olika färger på PH-skalan. “Våta” bokstäver särskilt ritade för publikationen läcker in på bildsidor och fungerar som anfanger, och droppar återkommer genomgående i publikationen. På omslaget flödar typografin över sidorna.

Överflödningar: om boken

Pressbilder och annat pressmaterial

Köp Överflödningar hos:
Bokus, Adlibris eller direkt från Publit

Konstnärer och redaktion:
Nils Agdler, Birt Berglund, Timo Menke och Johan Sundell /mer information

Skribenter:
Fröydi Laszlo Belle, Arne Nilsson, Patrik Steorn, Sam Hultin, Timo Menke, Tomas Hemstad, Sebastian Mohr, Katarina Bonnevier /författarbiografier